Stop hersentumoren bij kinderen
Acties Open 1 Deelnemer

Meer informatie

Wist u dat...

- Veel onderzoeksprojecten op de plank liggen die kunnen bijdragen aan genezing van hersentumoren bij kinderen?

- Onderzoek naar hersentumoren al jarenlang een 'ondergeschoven kindje' is in de oncologische wereld. In de behandeling van leukemie zijn in 25 jaar tijd grote successen geboekt, het onderzoek naar hersentumoren staat echter nog in de kinderschoenen.

- Geld nodig is om bovengenoemd onderzoek op te starten om vervolgens -met behulp van eerste resultaten- nieuwe partners (farmaceuten of investeerders) te kunnen interesseren.

- Begin december 2020 we het eerste onderzoek mogelijk hebben kunnen maken dankzij €61.775 aan donaties in deze actie: de medische adviesraad heeft uit inzendingen van 8 veelbelovende onderzoeksteams ter wereld, het onderzoek van dr. M. Taylor en zijn team in het Sickkids Hospital Toronto geselecteerd. We hebben dit team $75.000,- kunnen schenken. Met het nieuwe streefbedrag kan weer een start worden gemaakt met het aanschrijven van onderzoeksteams wereldwijd.

- Wij vinden dat álle kinderen met een hersentumor (in Nederland 120 per jaar waarvan een groot deel overlijdt) meer perspectief geboden moet worden door het opstarten van meer onderzoek. Als ouders willen we de 'medische waakgorgels' van onze dochter graag blijvend steunen.

Doet u mee?


Recente donateurs
Anouk € 30,-
Anne€ 25,-
Hans € 30,-
Anoniem€ 20,-
Ferdinand€ 50,-


Promoot deze actie:


Zonder onderzoek geen kans, zonder u geen onderzoek!

Ga naar STOPhet.nl voor meer informatie en meer inzamelingsacties