Kilian Alofs
Ter nagedachtenis aan Open 1 Deelnemer

Meer informatie

Je bent niet meer om ons heen, maar toch bij ons. Voor altijd in ons hart X

 


Recente donateurs
Ab en Tiny Quak€ 50,-
6 mei in herinnering.
Hannie Kuijper€ 20,-
Ter nagedachtenis voor Kilian Alofs ❤️
Larissa Noorman € 10,-
Marjolein Van Driel€ 100,-
? ter nagedachtenis aan Kilian
Suzanne van Diejen€ 10,-


Promoot deze actie: